របៀបបញ្ចុះពី iOS 8 ទៅ iOS 7.1.2

បើសិនជាអ្នកបានតម្លើង iOS 8 នៅលើ iPhone , iPod touch ឬ iPad របស់អ្នករួចហើយ និងមាន​បំណង ចង់ត្រឡប់ទៅ iOS 7.1.2 អ្នកអាចធ្វើបាននៅពេលឥឡូវនេះ ហើយពេល វេលានៅសល់​តិចតួចណាស់សម្រាប់អ្នក ។ ក្រុមហ៊ុនផ្លែប៉មនៅមិនទាន់បិទការតម្លើង iOS 7.1.2 ​ដូច្នេះអ្នកអាចបញ្ចុះបានដោយមិនមានបញ្ហា​​ ។

ជំហានសម្រាប់បញ្ចុះពី iOS 8 ទៅ iOS 7.1.2 ៖

Continue reading

របៀបតម្លើងពុម្ភអក្សរខ្មែរនិងក្ដារចុចខ្មែរ!

របៀបតម្លើង​ ពុម្ភអក្សរខ្មែរសម្រាប់​ iOS 7:

1. ជាដំបូង សូមបើក កម្មវិធី Cydia រួចចូលទៅ Manage-> Sources-> Edit-> Add ។ រួចវាយ http://4khmeriphone.com/sp ចូល បន្ទាប់មក ចុច Add Source។

2. បន្ទាប់មក ចុចលើ ប្រភពដែលមានឈ្មោះថា 4KhmeriPhone Team-> All Packages ហើយស្វែងរកកញ្ចប់ដែលអ្នកត្រូវ​តម្លើងនៅខាងក្រោម ចុចលើ iOS 7.1+ Khmer Fonts-> Install-> Confirm ដើម្បីដំឡើង ពុម្ពអក្សរខ្មែរ​ ។ ក្រោយដំឡើងចប់ សូមចុច ប៊ូតុង Restart SpringBoard ។

Continue reading