វីដេអូអំពី jailbreak iOS 8.1.1 ដោយប្រើឧបករណ៍ TaiG

ខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូអំពី​ jailbreak iOS 8.1.1 ដោយប្រើឧបករណ៍ TaiG នៅលើ Windows ។ អ្នកអាចទាញយកឧបករណ៍ jailbreak នៅទីនេះ

Attachments

របៀបតម្លើងនិងប្រើប្រាស់ក្ដារចុចខ្មែរ iKeyKhmer

បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនផ្លែប៉មបានបញ្ចេញ iOS 8 និងអនុញ្ញាតិឲ្យតម្លើងកម្មវិធីក្តារចុច ភាគីទីបីបាន​ និងអាចប្រើបានលើគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់​សម្រាប់ iPhone និង iPad ។

ក្រុម 4KhmeriPhone បានបង្កើតកម្មវិធីក្ដារចុចខ្មែរឈ្មោះ iKeyKhmer version 1.0 ដែលមាន៥ជួរ ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការណែនាំពាក្យ (word suggestion) និងបានបញ្ចូល Unicode zero space ដែលងាយស្រួលក្នុងការវាយអក្សរខ្មែរនិងប្រើប្រាស់ការណែនាំពាក្យ ។ កម្មវិធីអាច ទាញយកបានពី AppStore ។

Continue reading

Attachments

របៀបបញ្ចុះពី iOS 8 ទៅ iOS 7.1.2

បើសិនជាអ្នកបានតម្លើង iOS 8 នៅលើ iPhone , iPod touch ឬ iPad របស់អ្នករួចហើយ និងមាន​បំណង ចង់ត្រឡប់ទៅ iOS 7.1.2 អ្នកអាចធ្វើបាននៅពេលឥឡូវនេះ ហើយពេល វេលានៅសល់​តិចតួចណាស់សម្រាប់អ្នក ។ ក្រុមហ៊ុនផ្លែប៉មនៅមិនទាន់បិទការតម្លើង iOS 7.1.2 ​ដូច្នេះអ្នកអាចបញ្ចុះបានដោយមិនមានបញ្ហា​​ ។

ជំហានសម្រាប់បញ្ចុះពី iOS 8 ទៅ iOS 7.1.2 ៖

Continue reading

Attachments

របៀបតម្លើងពុម្ភអក្សរខ្មែរនិងក្ដារចុចខ្មែរ!

របៀបតម្លើង​ ពុម្ភអក្សរខ្មែរសម្រាប់​ iOS 7:

1. ជាដំបូង សូមបើក កម្មវិធី Cydia រួចចូលទៅ Manage-> Sources-> Edit-> Add ។ រួចវាយ http://4khmeriphone.com/sp ចូល បន្ទាប់មក ចុច Add Source។

2. បន្ទាប់មក ចុចលើ ប្រភពដែលមានឈ្មោះថា 4KhmeriPhone Team-> All Packages ហើយស្វែងរកកញ្ចប់ដែលអ្នកត្រូវ​តម្លើងនៅខាងក្រោម ចុចលើ iOS 7.1+ Khmer Fonts-> Install-> Confirm ដើម្បីដំឡើង ពុម្ពអក្សរខ្មែរ​ ។ ក្រោយដំឡើងចប់ សូមចុច ប៊ូតុង Restart SpringBoard ។

Continue reading